Vejledning i brug af udsaedsberegner.dk

Her er en vejledning til de forskellige felter i udsaedsberegner.dk, som skal udfyldes. Der er også forklaret hvordan programmet korrigerer for de forskellige forhold.


Afgrøde: Vælg den ønskede afgrøde

Såtid: Vælg aktuel eller forventet dato for såning. Bemærk du kun kan vælge dato i den periode hvor det er sikkert at etablere afgrøden. For de fleste arter stiger udsædsmængden med senere såtid, men i lidt forskellig grad. Tip: du kan scrolle i kalenderen.

Såbedskvalitet: Vælg såbedskvalitet ud fra din erfaring. Dårlig såbedskvalitet kan være knoldet, meget vådt eller tørt sådbed. Et godt såbed er tilpas fugtigt og har en god struktur og smuldrer let. Ved God såbedskvalitet fratrækkes 10% såsæd, og ved Dårlig såbedskvalitet tillægges 10% såsæd. Programmet vælger automatisk Normal såbedskvalitet, hvis du ikke udfylder noget.

Jordtype: Vælg kun svær jord ved JB 7 og derover. Ved svær lerjord korrigeres med + 20% udsæd, da fremspiringen er dårlig i meget svær jord. Programmet vælger automatisk Middel jordtype, hvis du ikke udfylder noget.

6-radet vinterbyg: Ved såning af 6-radet vinterbyg fratrækkes 15% udsæd, da 6-radet vinterbyg har flere kerner i akset, og busker sig bedre og har derfor ikke behov for så stort plantetal.

Forfrugt frøgræs: Når vinterhvede sås efter frøgræs tillægges 10% udsæd.

Maltbyg eller udlæg af frøgræs eller kløvergræs: For at give udlæg bedre lys til udlæg og opnå bedre kernekvalitet i maltbyg, fratrækkes 25% udsæd.

Antal kerner i en unit eller storsæk: Størrelsen på en unit er meget forskelligt, men det står på sækken. Vinterraps, hybrid er normalt 1.500.000 kerne og vejer 6-9 kg. Vinterbyg, hybrid er normal 10 millioner i en storsæk (10 units), og så taster du hele sækkens vægt, som normalt er omkring 450 kg. Vinterrug, hybrid fås som enten 1 unit på 1 million frø, som normalt vejer 35-40 kg, eller en storsæk med 12 unit. Du kan indtaste begge størrelser.

Vægt på unit eller storsæk: Se ovenfor under Antal kerner i en unit.

Har du yderligere spørgsmål eller kommentarer til udsaedsberegner.dk er du velkommen til at kontakte Landbo Limfjord, Planteavlskonsulent Peter Westphael. pwe@landbo-limfjord.dk mobil: 20246206.